Svadby na Slovensku by mali byť jednoduchšie: Zrušiť by sa mali tieto poplatky a povolenia

TASR

Foto: unsplash

Snúbenci by si po novom nemuseli vybavovať povolenie na civilný sobáš mimo svojho trvalého bydliska. Vyplýva to z návrhu novelizácie zákona o mene a priezvisku, ktorou by sa menil aj zákon o rodine. Zmenu legislatívy podali do parlamentu poslanci za OĽANO. Pokiaľ si jeden zo snúbencov bude chcieť nechať obe priezviská, podľa návrhu by si ich mohol uvádzať v poradí, na akom sa snúbenci dohodnú.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zmenou zákona o rodine chcú poslanci zjednotiť postup pri cirkevných a civilných sobášoch v súvislosti s miestnou príslušnosťou. Vyhlásenie o uzavretí manželstva by mohli urobiť snúbenci na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo inom vhodnom mieste. Snúbenci podľa poslancov poukazujú na zbytočnú administratívnu záťaž, keď potrebujú platený súhlas matričného úradu, v obvode ktorého majú trvalý pobyt, aby mohli vyhlásenie o uzavretí manželstva vykonať pred matričným úradom, v obvode ktorého nemá ani jeden z nich trvalý pobyt.

Nepotrebovali by ste toto povolenie

Snúbenci by teda po novom nemuseli žiadať ani platiť za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom. Platiť by mali len za uzavretie manželstva v prípade, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v obvode matričného úradu, pred ktorým uzatvárajú manželstvo. Legislatíva v súčasnosti určuje poradie priezvisk u toho zo snúbencov, ktorý po uzavretí manželstva bude používať okrem spoločného aj svoje priezvisko, ktoré musí byť zapísané ako druhé v poradí. Toto navrhujú poslanci upraviť, aby to bolo na dohode snúbencov.

Ako je to s priezviskami?

Zaviesť by sa mohla aj ďalšia možnosť zmeny priezviska, ak ide o zmenu priezviska manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, na iné spoločné priezvisko. Navrhujú tiež, aby sa zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak mohla aplikovať len raz. V súčasnosti môže matričný úrad na základe písomnej žiadosti oboch snúbencov povoliť, aby vyhlásenie snúbenca, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca. Poslanci navrhujú, aby boli v tejto žiadosti uvedené dôležité dôvody.

Za také považujú napríklad situácie, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený alebo ak je snúbenica tehotná a snúbenec sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a z dôvodu právnej stability a istoty pre nenarodené dieťa sa snúbenci dohodnú na uzavretí manželstva zástupcom. Z návrhu tiež vyplýva, že ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu, pri zápise narodenia do knihy narodení sa môže zapísať priezvisko v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou. „Pri zápise priezviska preukazuje rodič dieťaťa tieto skutočnosti verejnou listinou vyhotovenou iným štátom, ktorého je dieťa štátnym občanom,“ píše sa v návrhu. Nová legislatíva by mohla byť v prípade schválenia účinná od 1. januára 2023.