Od mája sa opäť zavádzajú obedy zadarmo v školách. Rodičia musia splniť túto podmienku

SITA

Foto: TASR archív

Dotácia na stravu sa rovnako poskytne všetkým deťom v materskej škole, ak polovica všetkých detí, ktoré navštevujú materskú školu, s výnimkou posledného ročníka, pochádza z domácností, ktoré sú odkázané na pomoc v hmotnej núdzi. Ak má žiak individuálny študijný plán bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, rovnako má nárok na dotáciu na stravu za identických podmienok ako pri žiakoch študujúcich dennou formou štúdia.

Zavádza sa plošná dotácia

V januári tohto roka poberalo dotáciu na stravu 50,5 tisíca detí. Ministerstvo práce a sociálnych vecí očakáva, že od mája tohto roka bude plošnú dotáciu na stravu vyplácať na 540,5 tisíca detí. Na každý obed dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy štát prispeje sumou 1,40 eura, na obed žiaka prvého stupňa na základnej škole sumou 2,10 eura a na obed žiaka druhého stupňa na základnej škole sumou 2,30 eura.

Dotáciu na stravu v súčasnosti štát poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed. Dotáciu však v súčasnosti nevypláca plošne na všetky deti. Smeruje len na obedy pre deti z rodín v hmotnej núdzi alebo pre deti v materských a základných školách, v ktorých je v hmotnej núdzi najmenej polovica detí.

Najnovšie články