Od mája sa opäť zavádzajú obedy zadarmo v školách. Rodičia musia splniť túto podmienku

SITA

Foto: TASR archív

Od 1. mája tohto roka budú mať nárok na obedy zadarmo všetci žiaci posledného ročníka materských škôl a základných škôl. Opätovne tak zavádza plošné poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. obedy zadarmo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nebude sa pritom prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. Rodič tak môže využívať dotáciu na stravu dieťaťa a zároveň poberať daňový bonus na dieťa. V tlačovej správe o tom informovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Čo musí splniť rodič?

Stravovanie dieťaťa v školskej jedálni je podmienené prihlásením dieťaťa na stravovanie pomocou zápisného lístku stravníka. Tým rodič potvrdzuje záujem o stravovanie dieťaťa v školskej jedálni. Zároveň pri prihlásení, ak má záujem, požiada o poskytovanie dotácie na stravu na jeho dieťa. Dotácia pritom nie je limitovaná hranicou príjmu domácnosti. Štát tak bude plošne dotovať obedy všetkých detí, teda aj detí lepšie zarábajúcich rodičov.

Foto: TASR

Naďalej platí, že dotáciu na stravu štát prizná aj dieťaťu v inom ako v poslednom ročníku materskej školy, ak dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima.