Veľká pomoc pre všetkých rodičov. Štát by mal v marci vyplatiť pandemický príspevok, toto je jeho výška

SITA

Foto: maxpixel

Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica navrhuje zavedenie jednorazového a mesačného pandemického príspevku na dieťa.

Počas marca tohto roku by mal štát vyplatiť každej domácnosti jednorazový pandemický príspevok 300 eur na dieťa a s účinnosťou od marca až do skončenia núdzového stavu pravidelný mesačný pandemický príspevok vo výške 100 eur na každé dieťa. Ako ďalej informuje inštitút, najmenej administratívne a časovo náročné by bolo vyplatenie uvedených príspevkov formou navýšenia prídavku na dieťa.

Foto: pixabay

Najrýchlejšia pomoc

„Paušálne príspevky sú najrýchlejšou a najjednoduchšou formou pomoci. Komplikovanejšie modely pomoci by mohli zlyhať na neschopnosti štátu rýchlo a správne analyzovať dáta a rýchlo implementovať zmeny v informačných systémoch,“ uviedol výkonný riaditeľ IstroAnalytica Peter Helexa. Inštitút by zároveň v rámci systémových zmien upravil podmienky pandemickej OČR a pandemickej PN tak, aby bola zamestnancovi aj SZČO dorovnaná plná výška strateného príjmu. Privítal by aj zavedenie „kurzarbeitu“ pre SZČO tak, aby poskytoval porovnateľnú úroveň finančnej kompenzácie, akú majú zamestnanci vo firmách.

Foto: pixabay

Pomoc pre rodičov

IstroAnalytica pripomína, že rodiny zamestnancov a SZČO, ktorí pre pandémiu prišli o prácu či zákazky, stratili z dôvodu nedostatočnej kompenzácie zo strany vlády za posledných 12 mesiacov v priemere 2 800 eur. V rodinách, kde boli takto postihnutí obaja rodičia, mohol výpadok príjmov dosiahnuť aj dvojnásobok tejto sumy. Preto sa za posledných 12 mesiacov podľa prepočtov inštitútu zvýšil priemerný dlh slovenskej domácnosti na takmer 9 tis. eur a ak bude tento stav pretrvávať, presiahne do konca tohto roka sumu 10 tis. eur.

25
Komentovať