Mnohí ľudia si prilepšia, Slováci však len krútia hlavou: Od tohto dátumu sa zvyšuje životné minimum

SITA

Foto: unsplash

Životné minimum na dospelú osobu sa má od 1. júla tohto roka zvýšiť o 7,5 %, teda o 16,36 eura na 234,42 eura. Vyplýva to z návrhu opatrenia ministerstva práce a sociálnych vecí, ktoré rezort predložil do pripomienkového konania. Na zvýšenie životného minima je naviazaných viacero dávok, či daňové zvýhodnenia.

Od začiatku budúceho mesiaca má ísť nahor aj suma minimálneho predčasného dôchodku, príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti, či maximálna suma náhradného výživného od štátu. Všetky tieto dávky majú rovnako ako životné minimum vzrásť o 7,5 %.

Foto: maxpixel

Zvýšiť sa má aj suma predčasného dôchodku

Suma minimálneho predčasného dôchodku má od začiatku budúceho mesiaca predstavovať 281,40 eura, čo je nárast o 19,70 eura. Ide o jednu z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. Ak totiž suma predčasnej starobnej penzie nepresahuje 1,2-násobok životného minima, čo má byť od júla 281,40 eura, Sociálna poisťovňa túto dávku žiadateľovi neprizná. Zvýšenie sumy životného minima tiež spôsobí to, že poisťovňa bude od júla väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Suma, ktorá musí penzistovi zostať po vykonaní zrážok, totiž dosahuje výšku životného minima. Kým do konca júna musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať 218,06 eura, od začiatku júla to má byť 234,42 eura mesačne.

Životné minimum sa zvyšuje v tento dátum

Nezdaniteľná časť základu dane, ktorá tvorí 21-násobok aktuálnej sumy životného minima, má ísť budúci rok nahor o 343,56 eura na 4 922,82 eura. Sumy dávok v hmotnej núdzi sa majú od začiatku budúceho roka takisto zvýšiť o 7,5 %. Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, sa má suma rodičovského príspevku od budúceho roka zvýšiť o 28,80 eura na 412,10 eura. Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, má rodičovský príspevok stúpnuť o 21 eur na 301 eur.

Foto: unsplash

Okrem hodnoty životného minima na dospelú osobu má od začiatku júla tohto roka vzrásť aj suma životného minima pri druhej posudzovanej osobe, a to o 11,41 eura na 163,53 eura. Na nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa má suma životného minima stúpnuť o 7,47 eura na 107,03 eura.

Životné minimum sa každoročne upravuje k 1. júlu o koeficient rastu čistých peňažných príjmov podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov je nižší. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla minulého roka do apríla tohto roka. Podľa údajov ŠÚ bol rast životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie 11,5 %. Rast čistých peňažných príjmov na jednu osobu za prvý štvrťrok tohto roka v porovnaní s prvým štvrťrokom vlaňajška bol 7,5 %.

4
Komentovať