Seniori, pozor! Vieme, ako sa od nového roka zmení výška dôchodkov. Kto si prilepší najviac?

Dana Kleinová

Foto: pixabay

Dôchodcovia sa od nového roka môžu tešiť na vyššiu sumu dôchodkov. Tá stúpne hneď o niekoľko percent.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa, od 1. januára 2024 sa môžu seniori tešiť na prilepšenie v rámci dôchodkov. Suma ich dôchodkov sa automaticky zvýši o 3,6 percenta, a tak už v januári dostanú prvú sumu v tejto novej hodnote bez toho, aby o ňu museli požiadať. Zvýšené dôchodky dostane viac ako 1,4 milióna poberateľov dôchodkov. Novopriznané dôchodky, teda tie, ktoré boli priznané v roku 2024, sa budú valorizovať až o 14,5 percenta.

Foto: pixabay.com

Od čoho sa tento rast odvíja?

Percento pravidelnej každoročnej valorizácie dôchodkov sa určuje na základe porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov v prvých deviatich mesiacoch a pre rok 2024 aj za prvý polrok roka 2023. Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla dôchodcovská inflácia za prvých deväť mesiacov roku 2023 12,5 percenta a v prvom polroku 2013 to bolo až 14,5 percenta. Pri priznávaní dôchodkov v roku 2024 sa tak uplatní vyššia hodnota, teda 14,5 a dôchodky priznané pred rokom 2024 budú od 1. januára 2024 zvýšené o 3,6 %.

Percento zvýšenia je určené podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4a k platnému zákonu o sociálnom poistení.

Príklad

Sociálna poisťovňa uviedla aj príklad na takéto zvyšovanie: „Starobný dôchodok bol priznaný od 2. septembra 2023 v sume 656,00 eur mesačne (odo dňa priznania je vypočítaná suma starobného dôchodku 530,50 eura valorizovaná o 11,8 %, t. j. o 62,60 eura na 593,10 eura, a následne aj o mimoriadnu valorizáciu o 10,6 %, t. j. o 62,90 eura na 656,00 eur). Preto po mimoriadnej valorizácii v roku 2023 sa vyplácaná suma starobného dôchodku 656,00 eur od 1. januára 2024 bude valorizovať o 3,6 %, t. j. o 23,70 eura (656,00 x 3,6 % = 23,70) na 679,70 eura mesačne.“

Pre minimálne dôchodky to neplatí

Najnovšie články