AKTUÁLNE: Od 1. januára 2023 sa zvyšuje daňový bonus na dieťa. Dosiahnuť má až takúto výšku

SITA

Foto: pixabay

Od začiatku budúceho roka sa daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov zvýši na 140 eur mesačne. Na dieťa nad 18 rokov daňový bonus stúpne na 50 eur mesačne. V súčasnosti pritom daňová úľava na dieťa do 15 rokov dosahuje 70 eur a na dieťa nad 15 rokov 40 eur.

Článok pokračuje pod videom ↓

Daňový bonus na dieťa vo výške 140 eur pritom bude platiť len na roky 2023 a 2024, od roku 2025 klesne na 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú schválil parlament. Dočasné zvýšenie daňového bonusu o 40 eur súvisí so zrušením krúžkovného, ktoré malo byť v sume 60 eur mesačne. Z tejto čiastky pôjde 40 eur na zvýšenie daňového bonusu a o zvyšných 20 eur sa od budúceho roka zvýši prídavok na dieťa.

Dosiahne až takúto výšku

Pri uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené deti bude možné zohľadniť príjem oboch rodičov. Rodič, ktorý si vzhľadom na výšku svojho čiastkového základu dane nemohol počas roka uplatniť plnú sumu daňového bonusu, tak bude môcť urobiť pri podaní daňového priznania, v ktorom uvedie aj čiastkový základ dane druhého rodiča.

Foto: unsplash

„Týmto spôsobom si môže daňovník po skončení zdaňovacieho obdobia podaním daňového priznania uplatniť vyššiu sumu daňového bonusu na dieťa v porovnaní so sumou daňového bonusu, na akú by mal nárok, ak by pri jej výpočte vychádzal z percentuálneho limitu čiastkového základu dane len jednej posudzovanej osoby,“ uviedlo ministerstvo financií. Rodič si tak bude môcť dodatočne uplatniť nárok na zvyšnú sumu daňového bonusu na deti v prípade, ak sčítaním čiastkových základov dane oboch rodičov bude mať rodina nárok na plnú sumu daňového bonusu na deti.

Nebudú mať nárok všetci

Na maximálne sumy daňového bonusu pritom nebudú mať nárok všetci pracujúci. Suma daňového bonusu na deti sa totiž podľa nových pravidiel obmedzuje podľa výšky čiastkového základu dane rodiča. Pri zamestnancovi ide o jeho hrubú mzdu zníženú o sociálne a zdravotné odvody, ktoré platí zamestnanec. V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby ide o čistý príjem, teda o príjem znížený o výdavky súvisiace s podnikaním, ako aj o sociálne a zdravotné odvody.

Foto: maxpixel

Ak má rodič jedno nezaopatrené dieťa, daňový bonus pre rodiča môže byť najviac 20 percent z jeho čiastkového základu dane. Pri dvoch deťoch pôjde o najviac o 27 percent, pri troch deťoch maximálne 34 percent, pri štyroch deťoch 41 percent, pri piatich deťoch 48 percent a pri šiestich deťoch maximálne 55 percent z čiastkového základu dane.

Poslanci to schválili

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorý bude vzhľadom na zvýšenie daňového bonusu samosprávam kompenzovať výpadok na dani z príjmov fyzických osôb. Štát tento výpadok samospráve v budúcom roku nahradí daňou z príjmov právnických osôb, a to v sume 100 miliónov eur.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh, aby sa od dane z príjmov oslobodili nepeňažné plnenia, ktoré súvisia s účasťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zákonom vyžadovanom sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.