Ani jedna výchovná facka nie je v poriadku. Odborníci zverejnili ďalší škodlivý dopad bitky na deti

Kristína Hagarová

Foto: unsplash

Určite ste sa už aj vy niekoľkokrát stretli s názorom, že dať dieťati „jednu výchovnú“ po zadku je úplne v poriadku. Odborníci však už dlhodobo upozorňujú na to, že to tak určite nie je.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál IFL Science, ani najnovšia štúdia netvrdí inak a potvrdzuje škodlivý vplyv výprasku na sociálny vývoj detí. Podľa výskumu poukazuje na zhoršenie sociálneho správania v porovnaní s deťmi z nenásilného prostredia. Výskum sa pridáva k rastúcemu množstvo dôkazov, ktoré naznačujú, že fyzické tresty v detstve môžu mať dlhodobé následky, ktoré pretrvávajú až do dospelosti.

Foto: unsplash

Bitka sa brala ako bežná vec

Výprask, keď rodičia bili za trest svoje deti, bol mimoriadne populárnou formou disciplíny niekoľko rokov (hlavne v rokoch minulých), kým výskumy nepreukázali na množstvo behaviorálnych a kognitívnych rozdielov u detí, ktoré ho dostávali a ktoré nie. Aj štúdia z roku 2019 naznačuje, že výprask je stále súčasťou trestu u mnohých rodičov.

Foto: pikist

Môžete niečo pokaziť?

Množstvo rodičov si myslí, že jednou fackou či výchovnou po zadku nemôžu svojim deťom ublížiť. Opak je však pravdou. Dlhodobý výskum z Old Dominion University na deťoch vo veku 5 až 7 rokov naznačuje, že telesné tresty môžu zmeniť sociálny vývoj v mnohých fázach, vrátane vyššieho externalizačného správania, menšej sebakontroly a horších medziľudských zručností v detstve.