IQ a EQ nám už na život nestačia, ako je na tom vaše FinQ?

PR článok

zdroj: FinQ

Nie je žiadnym tajomstvom, že finančná gramotnosť na Slovensku je európskym podpriemerom. Začať s jej výučbou treba už od detstva, preto žiaci na školách môžu s rozvíjaním finačných kompetencií začať vďaka inovatívnemu programu FinQ, ktorý otvára brány pre nové školy. Do FinQ sa môžu zapojiť školy z celého Slovenska, stačí sa prihlásiť tu.

Odzvonilo memorovaniu poučiek, program FinQ priniesol do škôl inovatívny spôsob výučby s dôrazom na rozvíjanie kompetencií ako kritické myslenie alebo čítanie s porozumením. Za obdobie svojho fungovania sa rozrástol už na 63 základných a stredných škôl z rôznych regiónov Slovenska a teraz dáva priestor zapojiť sa novým školám. FinQ vytvorila Nadácia Slovenskej sporiteľne v spolupráci s odborníkmi na vzdelávanie z EDUAWEN EUROPE, aby systematicky rozvíjal finančnú kultúru u mladých ľudí.

Situácia v oblasti finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti u detí aj dospelých na Slovensku naozaj nie je priaznivá. Preto bolo našim cieľom v  Nadácii Slovenskej sporiteľne vytvoriť program, ktorý prinesie kvalitatívnu zmenu. Ucelený inovatívny program FinQ spracovaný na základe analýzy národných a medzinárodných štandardov sme pripravili tak, aby bolo možné u detí, učiteľov aj rodičov rozvíjať finančnú kultúru komplexne,“ povedala Danica Lacová, programová riaditeľka FinQ. A prečo vlastne FinQ? Finančný kvocient totiž spolu s IQ a EQ tvoria 3Q, ktoré potrebujeme na život v 21. storočí.

Nie je to hodina navyše, FinQ sa vyučuje v rôznych predmetoch

zdroj: FinQ

Čo hovoria na program žiaci? Aj keď výsledky pilotného overovania ukázali, že žiaci vnímajú FinQ ako náročný program, vyučovanie novým spôsobom ich veľmi baví. Program je prínosný aj pre samotných učiteľov, poskytuje im potrebné materiály k výučbe a motivuje ich k väčšej spolupráci naprieč predmetmi. FinQ nepridáva žiakom hodinu naviac, ale naopak je integrovaný do už existujúcich predmetov ako napríklad slovenčina, dejepis, prírodoveda, či telesná výchova.

Mňa osobne FinQ najviac bavilo na dejepise, kde sme sa učili históriu peňazí a to, ako postupným vývojom spoločnosti vznikali peniaze tak, ako ich poznáme dnes,“ prezradil Mathias, žiak Gymnázia L. Novomeského v Bratislave, ktorý je do programu FinQ zapojený už druhý rok. „FinQ ma naučilo veľa, napríklad som sa správne naučila hospodáriť so svojimi úsporami,“ dodala jeho spolužiačka Katka.  Viac si o skúsenostiach žiakov a učiteľov môžete pozrieť v tomto FinQ videu.

Okrem toho, že žiakov FinQ baví, preukázateľne sa zlepšuje úroveň ich finančnej gramotnosti, a dokonca aj kompetencií ako čítanie s porozumením, korektné argumentovanie, či formulovanie hypotéz. Veľkým prínosom FinQ je meranie úrovne zvyšovania finančnej kultúry u žiakov, ktorí dosahujú pokrok bez ohľadu na typ školy, či región. Vďaka vysokej miere inklúzie FinQ ponúka všetkým žiakom z rôzneho socio-ekonomického zázemia rovnaké príležitosti byť úspešnými.

FinQ boduje aj v zahraničí, uchádza sa o prestížnu cenu UNESCO

zdroj: FinQ

Cena UNESCO-Hamdan sa udeľuje každé dva roky a oceňuje iniciatívy zamerané na rozvoj učiteľskej profesie. Ide o prestížnu cenu pre inovatívne vzdelávacie programy z celého sveta. Výsledky budú známe v druhej polovici tohto roku. Na ocenenie program FinQ navrhlo Gymnázium Metodova v Bratislave, ktoré je doň úspešne zapojené už od samotného začiatku.  Nomináciu FinQ programu za Slovenskú republiku schválila Slovenská komisia pre UNESCO.

Nominácia nášho programu nás veľmi teší a povzbudzuje do jeho rozširovania na ďalšie školy. To, že program ocenili samotní učitelia z FinQ programu, potvrdzuje jeho prínos a odbornú kvalitu. Pedagógovia veľmi kladne hodnotia študijné materiály, ktoré vedia prakticky a efektívne aplikovať vo výučbe. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete do programu FinQ zapojiť,“ uviedla Jana Kovaľová, koordinátorka programu FinQ.

Úplné znenie výzvy na zapojenie sa do programu FinQ nájdete v sekcii Aktuality na www.finq.sk.

FinQ
0
Komentovať