Nezabudnite, od 1. júla si prilepšíme. Vyššie budú dôchodky, životné minimum, rodičovský príspevok aj stravné lístky

Lucia Mužlová

Foto: maxpixel

Len nedávno sme vás informovali o tom, že od 1. júla sa majú zvýšiť mnohé dávky. K dôchodkom, životnému minimu a rodičovskému príspevku pribúda aj príspevok na stravné lístky, ktorý sa taktiež bude zvyšovať. 

Zvyšuje sa životné minimum

Foto: maxpixel

Zvýšenie životného minima sa podpíše aj pod úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov. Týka sa to napríklad rodinných prídavkov, náhradného výživného, rodičovského príspevku, ale aj minimálneho dôchodku. Životné minimum má tiež vplyv na rôzne premenné v rámci daňového systému, ako je daňový bonus na dieťa či výška nezdaniteľnej časti základu dane. Súčasná suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu je do konca júna tohto roka stanovená na 205,07 eura mesačne, pre zaopatrené neplnoleté dieťa či nezaopatrené dieťa je vo výške 93,61 eura mesačne.

Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny životné minimum aj tento rok výraznejšie porastie. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýši na 210,20 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 146,64 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 95,96 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané stúpnu o 2,5%.

Sumy životného minima sa upravia nasledovne:

  • jedna plnoletá fyzická osoba – 210,20 eura
  • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba – 146,64 eura
  • zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa – 95,96 eura

Prilepšia si aj dôchodci

Foto: pxhere

Ako informoval portál sme, minimálna výška predčasného dôchodku nebude od januára 246,10 eura, ale 252,30 eura. Zvyšovať sa bude aj suma minimálneho dôchodku. V budúcom roku bude teda minimálny dôchodok vo výške 285,87 eura.

Suma stravného sa tiež zvýši

Ministerstvo tiež schválilo zvýšenie súm stravného a to tiež od 1. júla 2019. Zamestnancom sa tak zvýši príspevok na stravu o 17 centov, informoval o tom portál podnikajte. Tiež doplnili informácie o tom, ako a koho sa zmena týka a bližšie popísali, ako je to pri pracovnej ceste. Osobe na pracovnej ceste patrí okrem iných cestovných náhrad podľa zákona o cestovných náhradách aj nárok na stravné, a to za každý kalendárny deň pracovnej cesty (v trvaní viac ako 5 hodín).

Foto: pexels

Uvedené znamená, že osoba na pracovnej ceste má nárok na stravné, pričom výška nároku na stravné závisí od:

  • dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnych dňoch, a
  • času trvania pracovnej cesty v danom dni.

Podľa toho, ako dlho trvá pracovná cesta v daný kalendárny deň rozlišujeme tri časové pásma a nároky na stravné nasledovne:

  • 5 až 12 hodín: nárok na stravné od 1.7.2019 vo výške 5,10 € (do 30.6.2019: 4,80 €),
  • nad 12 hodín až 18 hodín: nárok na stravné od 1.7.2019 vo výške 7,60 € (do 30.6.2019: 7,10 €),
  • nad 18 hodín: nárok na stravné od 1.7.2019 vo výške 11,60 € (do 30.6.2019: 10,90 €).

Dôležitou zmenou je však zmena výšky stravného pre prvé časové pásmo, a to z 4,80 € na 5,10 €, nakoľko táto suma ovplyvňuje napr. minimálnu cenu gastrolístka, či maximálny daňový výdavok na stravu pre zamestnancov u zamestnávateľa.

8
Komentovať