Od tohto dátumu sa zvyšuje životné minimum: Hore pôjdu aj sumy ďalších príspevkov

SITA

Foto: pixabay

Životné minimum na dospelú osobu sa od 1. júla tohto roka zvýši o 7,5 %, teda o 16,36 eura na 234,42 eura. Vyplýva to z opatrenia ministerstva práce a sociálnych vecí, ktoré nadobudne účinnosť od 1. júla tohto roka. Na zvýšenie životného minima je naviazaných viacero dávok či daňové zvýhodnenia.

Od začiatku budúceho mesiaca pôjde nahor aj suma minimálneho predčasného dôchodku, príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti či maximálna suma náhradného výživného od štátu. Všetky tieto dávky, rovnako ako životné minimum, stúpnu o 7,5 %.

Zvyšuje sa aj minimálny predčasný dôchodok

Suma minimálneho predčasného dôchodku bude od začiatku budúceho mesiaca predstavovať 281,40 eura, čo je nárast o 19,70 eura. Ide o jednu z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. Ak totiž suma predčasnej starobnej penzie nepresahuje 1,2-násobok životného minima, čo bude od júla 281,40 eura, Sociálna poisťovňa túto dávku žiadateľovi neprizná. Zvýšenie sumy životného minima tiež spôsobí to, že poisťovňa bude od júla väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Suma, ktorá musí penzistovi zostať po vykonaní zrážok, totiž dosahuje výšku životného minima. Kým do konca júna musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať 218,06 eura, od začiatku júla to bude 234,42 eura mesačne.

Zvyšuje sa aj rodičovský príspevok

Nezdaniteľná časť základu dane, ktorá tvorí 21-násobok aktuálnej sumy životného minima, pôjde budúci rok nahor o 343,56 eura na 4 922,82 eura. Sumy dávok v hmotnej núdzi sa od začiatku budúceho roka takisto zvýšia o 7,5 %. Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, suma rodičovského príspevku od budúceho roka vzrastie o 28,80 eura na 412,10 eura. Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, rodičovský príspevok stúpne o 21 eur na 301 eur.

Okrem hodnoty životného minima na dospelú osobu od začiatku júla vzrastie aj suma životného minima pri druhej posudzovanej osobe, a to o 11,41 eura na 163,53 eura. Na nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa, suma životného minima stúpne o 7,47 eura na 107,03 eura.

Každý rok sa upravuje k júlu

Životné minimum sa každoročne upravuje k 1. júlu o koeficient rastu čistých peňažných príjmov podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov je nižší. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla minulého roka do apríla tohto roka. Podľa údajov ŠÚ bol rast životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie 11,5 %. Rast čistých peňažných príjmov na jednu osobu za prvý štvrťrok tohto roka v porovnaní s prvým štvrťrokom vlaňajška bol 7,5 %.

0
Komentovať