POZOR: Na 13. dôchodok nemajú nárok všetci penzisti. Rozhoduje táto vec

Kristína Hagarová

Foto: unsplash/pxhere

Mnohí pracujúci, ktorí dovŕšili alebo dovŕšia dôchodkový vek, oň požiadajú na konci roka. Počítajú s tým, že dostanú 13. dôchodok, ktorý je akýmsi prilepšením od štátu v období Vianoc. Mnohí naň ale nemajú nárok.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píše portál Finsider, o tom, či táto skupina seniorov dostane 13. dôchodok, rozhoduje hraničný dátum v zákone. Nárok naň majú len seniori, ktorí majú na penziu nárok v novembri tohto roka. O odchod do dôchodku musia teda požiadať pred koncom októbra.

Kto nemá nárok na 13. dôchodok?

„V tomto roku môžu odchádzať do dôchodku napríklad bezdetní muži či ženy narodení v roku 1960. Žiadať môžu v tom mesiaci, v ktorom sa narodili. Povedzme, že sa bezdetná žena narodila 31. októbra 1960. Nárok na odchod do penzie jej teda vznikne presne na konci októbra tohto roka.“

„Podľa pravidiel bude mať nárok na trinásty dôchodok, aj keď ho v novembri ešte pravdepodobne nedostane. Jeho vybavenie totiž trvá aj dva mesiace. Sociálna poisťovňa vypláca dôchodkovú dávku spätne od vzniku nároku. Spolu s ním penzistovi vyplatí aj sumu trinástej penzie, ak má na to nárok,“ vysvetľuje portál.

Foto: unsplash

Do dôchodku môžete odísť aj skôr

Pokiaľ človek vychoval jedno alebo viac detí, môže ísť do dôchodku skôr. Každé skracuje dôchodkový vek o šesť mesiacov. Vzorec, podľa ktorého sa bude na jeseň trinásty dôchodok počítať, sa nemení. Najnižšia suma bude na úrovni 50 eur a maximálna 300 eur. Rozhodujúcim faktorom je životné minimum, ktoré stúplo na 268,88 eura mesačne.

Výška sa počíta podľa vzorca

„Štát by mal posielať predvianočné prilepšenie ľuďom, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský, sociálny alebo štátny dôchodok. Každý penzista má nárok len na jeden trinásty dôchodok bez ohľadu na to, koľko penzií od štátu dostáva. Ľudia, ktorí majú penziu aj zo zahraničia, mali oznámiť Sociálnej poisťovni jej výšku do konca augusta tohto roka. Potrebuje ju poznať, aby dokázala určiť správny výpočet trinásteho dôchodku.“

Foto: unsplash

Seniori dostanú trinásty dôchodok spolu s ich riadnym dôchodkom. Jeho výška sa vypočíta cez stanovený matematický vzorec. Najvyššiu sumu 300 eur dostanú seniori, ktorých penzia je rovná alebo nižšia sume 268,88 eura. Najnižšiu sumu na úrovni 50 eur dostanú tí, ktorých výška dôchodku je na úrovni 963,40 eura a viac. Všetky ďalšie informácie nájdete TU.

Najnovšie články