Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 zvyšuje ďalšie dávky. Ich výška porastie o takúto sumu

SITA

Foto: slgckgc, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons / Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Od začiatku budúceho roka sa budú zvyšovať úrazové dávky. Sociálna poisťovňa od 1. januára budúceho roka zvýši vyplácané úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok o 3,2 %.

Článok pokračuje pod videom ↓

Novopriznávané úrazové renty a pozostalostné úrazové renty stúpnu o 13,6 %. Poškodení nemusia o nič žiadať, valorizované dávky im Sociálna poisťovňa vyplatí v obvyklých januárových výplatných termínoch automaticky. Zvýšia sa aj maximálne výšky jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.

Kedy úrazovú rentu dostanete?

Úrazovú rentu v novej výške dostanú poberatelia v obvyklých januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa poberateľom úrazovej renty zároveň v januári budúceho roka zašle aj písomné rozhodnutie. Novopriznávaná úrazová renta, o ktorej bude Sociálna poisťovňa rozhodovať v budúcom roku s nárokom po 1. januári budúceho roka, sa bude valorizovať o 13,6 %.

Svoje robí mimoriadna valorizácia

Najnovšie články