Výsmech pre všetkých penzistov? Výška starobnej penzie stúpla, nad tou sumou však mnohí krútia hlavou

SITA

Foto: pixabay

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci októbra tohto roka predstavoval 487,07 eura. Oproti októbru minulého roka tak vzrástol o 27 eur. Popri náraste sumy starobnej penzie sa zvýšil aj počet jej poberateľov.

Kým v októbri minulého roka starobný dôchodok dostávalo 1 milión 82-tisíc penzistov, v októbri tohto roka už bolo na Slovensku 1 milión 87-tisíc starobných dôchodcov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa. Priemerný predčasný starobný dôchodok medziročne vzrástol o 27,30 eura na 462,30 eura. Ku koncu minulého mesiaca ho dostávalo 13,5-tisíca penzistov, čo bolo o 482 osôb menej ako v októbri minulého roka. Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca na úrovni 217,50 eura.

Foto: pixabay

Zvýšenie dôchodku?

V porovnaní s októbrom vlaňajška je tak vyšší o 7,60 eura. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vypláca Sociálna poisťovňa v priemernej výške 394,20 eura. Oproti októbru minulého roka ide o nárast o 13,70 eura. Sociálna poisťovňa ku koncu minulého mesiaca evidovala 234,3-tisíca poberateľov invalidných dôchodkov, čo je oproti októbru 2019 pokles o 843 ľudí.

Vdovské sa taktiež zvýšilo

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu októbra tohto roka v priemere 272,20 eura. Za dvanásť mesiacov sa zvýšili o 9,30 eura. Tieto dôchodky pritom dostáva aktuálne 289,8-tisíca ovdovených žien. Počet poberateliek vdovskej penzie pritom v porovnaní s októbrom vlaňajška klesol o 2,2-tisíca. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vypláca 49,4-tisíca vdovcom, bola v októbri tohto roka na úrovni 217,30 eura.

Foto: maxpixel

V októbri vlaňajška pritom vdovecká penzia dosahovala priemerne 208,60 eura a dostávalo ju 49,1-tisíca mužov. Sirotské dôchodky dostávalo na konci októbra tohto roka 17,7-tisíca osôb, a to v priemernej výške 140 eur. Medziročne počet sirôt, poberajúcich sirotský dôchodok, klesol o 843 osôb a priemerná suma dávky stúpla o 4,60 eura.

0
Komentovať