Zruší sa na Slovensku minimálna mzda? Správa analytika mnohých ľudí nepoteší

Kristína Hagarová , SITA

Foto: maxpixel

Minimálna mzda sa zvyšuje každý rok. V tomto roku sa zamestnávatelia, odborári  a predstavitelia vlády na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady dohodli na tom, akú výšku bude mať minimálna mzda v roku 2024.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje SITA, najnižšie hrubé zárobky budú od začiatku budúceho roka o 50 eur vyššie, teda zo 700 eur stúpnu na 750 eur. Podľa Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) je minimálna mzda zlý nástroj na naplnenie dobrého cieľa. Zvyšovanie príjmov ľuďom s nízkymi mzdami so sebou nesie aj dôsledky, s ktorými nerátali.

Množstvo nevýhod

„Tými najčastejšie býva zánik pracovných miest a brzdenie vzniku nových, zvyšovanie cien tovarov a služieb a obmedzenie možnosti rôznym znevýhodneným skupinám obyvateľstva zaradiť sa do pracovného života v zaostávajúcich regiónoch,“ informuje. Podľa analytika INESS, Róberta Chovanculiaka, je hneď deväť dôvodov na to, prečo to nie je dobre.

Minimálna mzda podľa neho porušuje slobodu uzatvárať kontrakty, je to segregačný nástroj na vytlačenie minorít z trhu práce, bráni podnikateľskému objavovaniu v zaostalých regiónoch a množstvo ďalších. „Problém je, že žiadny zákon nedokáže prinútiť zamestnávateľa vytvoriť, resp. udržať pracovné miesto so zvýšenou mzdou alebo nezhoršiť pracovné podmienky, nezvýšiť tempo práce, nezrušiť rôzne benefity alebo nepreniesť náklady na zákazníka,“ hovorí Chovanculiak.

Minimálna mzda zvyšuje náklady

Najnovšie články