Zvyšuje sa suma ďalšieho dôležitého príspevku. Táto skupina Slovákov si môže prilepšiť o viac ako 130 eur

Dana Kleinová

Foto: pixabay.com

Životné minimum stúplo o niekoľko eur. Ovplyvnilo tak aj dôležitý príspevok, ktorý môže uľahčiť situáciu mnohým Slovákom. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píše portál Dobré noviny, každoročné zvýšenie životného minima zmenilo pôvodnú sumu 234 eur na 268 eur a došlo tak k takmer 35-eurovému navýšeniu. Toto zvýšenie sa zároveň týka aj niekoľkých príspevkov. Medzi ne patrí napríklad peňažný príspevok na prepravu, ktorý stúpol o 20 eur.

Pre koho je príspevok určený?

Príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, pokiaľ je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Ako informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak osoba s ŤZP podniká, prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu.

Príspevok na prepravu je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v súčasnosti predstavuje 137,19 €.

Foto: pixabay.com

Čo musíte splniť?

Najnovšie články