Nesúhlasila s manželstvom, podporovala zákony o potratoch. Simone de Beauvoir ovplyvnila tisíce žien po celom svete

Kristína Hagarová

Foto: NiaVasileva, CC0, via Wikimedia Commons

Existuje množstvo žien, ktoré ovplyvnili myslenie mnohých z nás, hoci si to ani neuvedomujeme. Hoci slovo feministka ešte stále v mnohých ľuďoch vyvoláva skôr negatívne pocity, v dnešnom svete by sme si mali uvedomiť, že takéto spiatočnícke názory dávno nie sú na mieste.

Napriek tomu, že je 21. storočie, ženy stále nemajú rovnaké možnosti a príležitosti ako muži. Samozrejme, rokmi sa postavenie žien spoločnosti zlepšuje. Zásluhy si za to môže pripísať množstvo silných osobností, medzi inými aj Simone de Beauvoir. Práve ona verila, že úspešná žena dopredu posúva aj tie ostatné.

Foto: Flickr (Kristine)

Revolučný text

Ako uvádza portál The Heroine Collective, Simone bola jednou z najvplyvnejších feministických mysliteliek 20. storočia. Prozaička, politická aktivistka, memoáristka a filozofka je najznámejšia vďaka svojmu textu z roku 1949 s názvom Druhé pohlavie. Práve tento revolučný text sa stal akýmsi symbolom v diskusiách o úlohe žien v spoločnosti. Simone je tiež známa tým, že jej druhom bol filozof Jean-Paul Sartre, s ktorým mala byť v polyamorickom vzťahu.

Foto: Flickr (Government Press Office)

Simone študovala na Sorbonne, kde v roku 1929 Sarta stretla. Študovala postgraduál z filozofie a stala sa deviatou ženou, ktorá zložila skúšku a najmladšou ženou, ktorá ju kedy zložila. Po promóciách začala učiť a ako 21-ročná sa stala najmladšou profesorkou. Jej vzťah so Sartrom trval až do jeho smrti, no podľa všetkého mali obaja počas celého vzťahu aj iných partnerov. Aj keď spolu boli stále, nezobrali sa a nemali žiadne deti.

Negatívne názory na manželstvo a tradičné hodnoty

Simone bola známa svojimi negatívnymi názormi na manželstvo a odporu k tradičným hodnotám, a to napriek tomu, že bola vychovávaná ako katolíčka. Jej myšlienky inšpirovali k rozšíreniu emancipačného hnutia žien. Jej dielo Druhé pohlavie rozoberá históriu cez feministickú optiku a skúma, ako sa ženy dostali na podriadené miesto v spoločnosti. V texte tiež tvrdí, že rodové normy spoločnosť zámerne vytvorila a potom posilnila. Toto dielo bolo a stále zostáva neuveriteľne populárna a považuje sa za jeden z kľúčových textov pre feminizmus.

Foto: Flickr (Kristine)

Bola veľkou bojovníčkou za práva žien a podporovala zákony o potratoch vo Francúzsku a Alžírsku a maďarské boje za nezávislosť. Taktiež odsúdila vojnu vo Vietname. Zomrela v roku 1986 vo veku 78 rokov na zápal pľúc a je pochovaná vedľa Jeana-Paula Sartra na cintoríne Montparnasse v Paríži.

Počuli ste predtým o Simone de Beauvoir? Poznáte ženy, ktoré sa zaslúžili o emancipáciu žien v spoločnosti?

0
Komentovať