Pracujúci Slováci si môžu prilepšiť. Zvyšuje sa dôležitý príplatok, má to však jeden háčik

SITA

Foto: unsplash

Príplatky, ktoré sú v súčasnosti v Zákonníku práce stanovené pevnou sumou, sa od začiatku júna budúceho roka opätovne naviažu na minimálnu mzdu. Vyplýva to z novely Zákonníka práce od poslancov za stranu Smer-SD Martina Nemkyho a Borisa Suska, ktorú schválil parlament. Za opozičnú novelu pracovného kódexu hlasovalo 110 zo 137 prítomných poslancov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Suma príplatku za prácu v sobotu bude opäť najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, sa umožňuje dohodnúť nižšiu sumu, najmenej 45 % minimálnej mzdy za hodinu. Výška príplatku za prácu v nedeľu bude 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, najmenej 90 % minimálnej mzdy za hodinu.

Zvýšuje sa mzdové zvýhodnenie

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu sa stanovuje na najmenej 40 % minimálnej mzdy za hodinu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, sa umožňuje dohodnúť nižšiu sumu, najmenej však 35 % minimálnej mzdy za hodinu.

Je to návrat

Za sťažený výkon práce bude mzdová kompenzácia najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska sa stanovuje mzdová kompenzácia vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu. Dohodárom sa zvýši hodinová odmena za prácu vo sviatok najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu.

Schválené „rozmrazenie“ mzdových zvýhodnení novelou Zákonníka práce je podľa Konfederácie odborových zväzov SR len návratom k úprave, ktorá bola už niekoľko rokov predtým uplatňovaná. „Preto návrat k právnej úprave, ktorá platila do roku 2020, vnímame v súčasnej situácii najmä extrémneho rastu cien ako cestu k zvýšeniu príjmu a tým pádom aj životnej úrovne zamestnancov a ich rodín,“ uviedli odborári v reakcii na schválenie zmeny v NR SR.