Slováci sú zúfalí. Mnohým stačia peniaze len na základné potraviny a oblečenie

SITA

Foto: unsplash

Podiel slovenských domácností, ktorým mesačný rozpočet vystačí len na najlacnejšie potraviny a oblečenie, sa v medziročnom porovnaní zvýšil z vlaňajších 22 % na tohtoročných 27 %.

Článok pokračuje pod videom ↓

Viac ako polovica slovenských domácností hospodári s relatívnym dostatkom peňazí na pokrytie základných potrieb i závažnejších výdavkov a ešte dokáže ušetriť. Pred rokom sa však v rovnakej finančnej situácii podľa vlastného hodnotenia nachádzali až dve tretiny slovenských rodín. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosti Kruk.

Mnohí nemajú na základné veci

Výrazne klesol aj podiel Slovákov, ktorí uvádzajú, že hospodária s vyrovnaným rozpočtom a zároveň majú dosť peňazí na všetko, čo potrebujú. V roku 2021 išlo o 21 % slovenských domácností, zatiaľ čo aktuálne takto hodnotí svoju finančnú situáciu len 13 % respondentov prieskumu. Ďalší výrazný pokles nastal v najpočetnejšej skupine respondentov, ktorí majú dostatok peňazí na pokrytie základných potrieb a na väčšie výdavky si sporia: z vlaňajších 43 % na súčasných 37 %.

Ekonomická situácia je nepriaznivá

„Ukazuje sa, že nepriaznivá ekonomická situácia sprevádzaná vysokou infláciou a výrazným nárastom cien energií sa dotýka nielen najchudobnejších slovenských rodín, ale aj domácností, ktoré svoju finančnú situáciu hodnotia ako dobrú, či dokonca veľmi dobrú. Žiaľ, najviac sa zvýšil podiel slovenských domácností, ktoré hospodária s peniazmi na hrane a rozhodne si ich nemôžu odkladať na neplánované výdavky,“ upozorňuje generálna riaditeľka spoločnosti Kruk Jaroslava Palendalová.

Okrem toho sa zvýšil podiel respondentov, ktorí majú peniaze len na najlacnejšie potraviny a nemôžu si kúpiť ani najlacnejšie oblečenie, a to z 8 % na 13 %. O tri percentuálne body, na 8 %, sa zvýšil počet domácností, ktorých príjem nestačí ani na najlacnejšie potraviny a oblečenie. Okrem nezamestnaných majú so svojou finančnou situáciou problémy aj dôchodcovia a rodičia na rodičovskej dovolenke, v oboch prípadoch ide o viac ako polovicu respondentov.