Suma minimálneho dôchodku zostáva v roku 2021 rovnaká. Mení sa vek, kedy budeme môcť odísť do dôchodku

SITA

Foto: unsplash

Od 1. januára 2021 sa suma minimálneho dôchodku nemení a ostáva na tohtoročnej úrovni. Poberateľ, ktorého dôchodok po valorizácii od nového roka bude nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude pre „zakonzervovanie minimálneho dôchodku“ poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej sume.

Článok pokračuje pod videom ↓

Informovala o tom Sociálna poisťovňa. Na určenie sumy minimálneho dôchodku sa budú hodnotiť opäť len tie obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa považujú za kvalifikované. Dôležité bude napríklad to, či poberateľ dôchodkové poistenie získal pred 1. januárom 1993, vtedy sa započítajú všetky dni dôchodkového poistenia. Avšak po 1. januári 1993 sa započítajú len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy.

Foto: Unsplash

Takto je to pri cudzincoch

Cudzincom sa započítajú všetky dni dôchodkového poistenia. Do hodnotenia vstupuje aj obdobie dôchodkového poistenia získané v kalendárnom roku, v ktorom poberateľ splnil podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo mal priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004. Do hodnotenia vstupuje aj obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Podmienku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia za obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 2021 naďalej nemusia spĺňať tí poberatelia, ktorým sa minimálny dôchodok bude vyplácať 31. decembra 2020. Uvedené podľa Sociálnej poisťovne znamená, že sa im bude hodnotiť naďalej celé obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 2021 a v prípade získania obdobia dôchodkového poistenia po 31. decembri 2020, už len kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia.

Suma je takáto

Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia od začiatku januára dosahuje 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia predstavuje 334,30 eura, čo je oproti vlaňajšku nárast o 55,40 eura. Od začiatku budúceho roka mal pôvodne vzrásť na 360,40 eura, čím by stúpol o ďalších 26,10 eura.

Foto: maxpixel

Pozmeňujúcim návrhom sa má zároveň do Ústavy SR zaviesť možnosť získať dôchodok aj po dosiahnutí istého počtu odpracovaných rokov. Z pohľadu Rady je kľúčové doplniť tento princíp o aktuárnu neutralitu a stanoviť dodatočné podmienky na získanie nároku, teda minimálnu výšku dôchodku. Rada takisto vyzýva na odstránenie obmedzení súbehu poberania dôchodku (vrátane predčasného) a zárobkovej činnosti. „Naopak, štát by mal aj v dôsledku demografického vývoja podporovať zotrvávanie zdravej populácie na trhu práce,“ tvrdí rozpočtová rada.

Dôchodok a výchova detí

Druhou skupinou zmien je deklarovaná podpora výchovy detí, ktorá podľa RRZ zvyšuje nároky na dôchodkový systém. Podľa novely ústavy by na jednej strane výchova detí nemala negatívne ovplyvniť nároky na dôchodok rodičov počas obdobia starostlivosti o ne a zároveň by mala vytvoriť predpoklady pre dodatočné zvýšenie dôchodkov tých rodičov, ktorých deti platia dane alebo odvody.

Tieto zmeny by sa mali podľa RRZ vykonať len tak, aby nemali dopad na zhoršenie momentálne značne finančne destabilizovaného dôchodkového systému. „Rada považuje za dôležité, aby prijímanie opatrení, vrátane zmien v Ústave SR, ktorých dôsledkom bude dopad na hospodárenie Slovenskej republiky, bolo predmetom včasnej a odbornej diskusie, a ak je to možné, aby boli prijímané konsenzom naprieč politickým spektrom,“ dodáva rozpočtová rada.

Foto: pixabay

Rodičovský bonus

Súčasťou návrhu ústavného zákona, ktorým chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) reformovať justíciu, majú byť aj ustanovenia o dôchodkovom systéme. Do návrhu ústavného zákona sa má dostať ustanovenie o tzv. rodičovskom bonuse, ktorým by mohli deti časťou svojich daní alebo dôchodkových odvodov prispievať na penzie svojim rodičom. Zvyšné odseky definujú podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok, ako aj nediskriminovanie rodiča na rodičovskej dovolenke z hľadiska výšky jeho budúceho starobného dôchodku.

Tieto ustanovenia sú pritom súčasťou návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme od ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka, ku ktorému sa pripomienkové konanie skončilo 4. decembra tohto roka.

Foto: pixabay

Po odpracovaní 40 rokov

Nárok na starobný dôchodok by mala mať aj osoba, ktorá odpracovala určitý počet rokov. Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) hovorí o tom, že do dôchodku by mohli ísť ľudia po odpracovaní 40 rokov. „Môže ísť aj o plnenie, ktoré je dnes známe ako predčasný starobný dôchodok,“ uvádza sa v zdôvodnení pozmeňujúceho návrhu. Podľa ďalšieho ustanovenia by obdobie starostlivosti o dieťa, teda materská a rodičovská dovolenka, nemalo mať negatívny vplyv na výšku starobného dôchodku.

„Predpokladá sa zavedenie takého výpočtu starobných dôchodkov, ktorý nebude znevýhodňovať rodičov, ktorí čerpali materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku, a tým bude kompenzovať aj zrovnoprávnenie tzv. veku odchodu do dôchodku mužov a žien,“ konštatuje predkladateľ návrhu. Malo by ísť o obdobie troch rokov veku dieťaťa, čo je základné obdobie čerpania rodičovského príspevku.