Ak patríte k tejto skupine Slovákov, môžete si prilepšiť. Vdovský dôchodok budete dostávať oveľa dlhšie

SITA

Foto: unsplash

U policajtov a vojakov sa predĺži obdobie vyplácania vdovského či vdoveckého dôchodku z jedného na dva roky po úmrtí manžela.

Článok pokračuje pod videom ↓

V prípade vdov a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, sa veková hranica opätovného vzniku nároku na vdovský a vdovecký dôchodok po smrti manžela, manželky znižuje z dôchodkového veku na 57 rokov.

Schválili novelu zákona

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú tento týždeň schválilo plénum Národnej rady SR. Podľa predkladateľa, nezaradeného poslanca Martina Čepčeka, tak právna úprava zakotvuje určité zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali dve deti, a ešte výraznejšie zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali tri a viac detí.

„Podľa predchádzajúcej právnej úpravy mala vdova nárok na vyplácanie počas jedného roka po úmrtí manžela a po uplynutí tohto obdobia iba v zákonom určených prípadoch, a to vtedy, ak sa stará o nezaopatrené dieťa, je invalidná, dovŕšila vek rozhodný pre nárok na starobný dôchodok či vychovala aspoň tri nezaopatrené deti,“ uviedol Čepček v návrhu.